Phone

+32 475 873 681

Email

info@akyado.be

Opening Hours

Mon - Sun: 7:00 - 21:00

Overzicht

Akyado Belgium/Lanast GCV (hierna:de Vennootschap) nodigt de klant(e) uit deze voorwaarden aandachtig te lezen. Alle bestellingen via de telefoon, fax, e-mail of met één van onze adviseurs worden beheerst door deze algemene verkoopsvoorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, erkent de klant(e) de voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, zonder enig voorbehoud.

Bestelling

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling op te schorten, in het bijzonder in het geval van onbetaalde facturen of insolventie. Elke wijziging in de door de opdrachtgever(s) gevraagd teneinde in aanmerking kunnen worden genomen indien zij door de Vennootschap voorafgaand aan de verzending van de producten wordt ontvangen.

Producten

De Vennootschap behoudt zich het recht voor op elk moment om nieuwe producten toe te voegen, verwijdert u alle of een deel van de verkochte of vertegenwoordigd in de catalogus producten, veranderen om te verbeteren, de presentatie wijzigen of te staken hun marketing, en dit zonder dat zij gedwongen om voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever(s). De foto’s, teksten, illustraties en afbeeldingen in de catalogus ter illustratie van de producten zijn slechts indicatief en niet de contractuele veld niet betreden. Veranderingen kunnen optreden tussen de foto’s en het eigenlijke product.

Prijsindicatie

Onze prijzen zijn uitgedrukt in Euro (EUR), exclusief BTW en kosten van de verwerking en transport. Volumekortingen zijn enkel geldig op het zelfde punt niet. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De producten worden gefactureerd op basis van tarieven van kracht op het moment van registratie van de bestelling. De opdrachtgever(s) zal ook profiteren, gedurende bepaalde periodes, van promotionele aanbiedingen op bepaalde producten binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Facturatie

Een factuur wordt afgegeven voor elke levering en verstuurd naar door de klant(e) opgegeven factuuradres. Eventuele klachten betreffende facturen moeten aan de Vennootschap per post binnen 7 werkdagen na ontvangst worden gemeld. Anders worden ze beschouwd als aanvaard zonder voorbehoud. De mogelijke onvolledige levering van een bestelling kan de weigering om de geleverde producten te betalen niet rechtvaardigen. Elk geschil tussen de klant is geen geldige reden om tot opschorting van de betaling van de factuur over te gaan.

Betaling

Alle bestellingen zijn betaalbaar in Euro (EUR). Voor België, zijn de facturen betaalbaar binnen 7 dagen. De eerste bestelling wordt contant betaald bij levering of, indien de klant(e) wenst, kan hij / zij het bedrag van de bestelling betalen per overschrijving of creditcard voor de levering daarvan. Voor het buitenland, alle bedieningselementen (en, indien van toepassing, de kosten van het transport) moet worden betaald voor de levering.

Levering

Goederen worden verzonden naar het adres dat is opgegeven door de opdrachtgever(s). Ongeacht de wijze van vervoer, reizen de goederen op risico van de opdrachtgever(s). Levering geschiedt per GLS. Deadlines zijn ingesteld te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk. Leveringen worden alleen op basis van beschikbaarheid en in de volgorde van ontvangst van de orders uitgevoerd. Indien niet op voorraad voor een van de bestelde producten, zal de Vennootschap de opdrachtgever(s) en zal, tenzij anders geïnstrueerd door klant(e), de gedeeltelijke levering van de bestelling op de hoogte. Producten die niet konden worden geleverd, zullen worden verzonden bij een toekomstige bestelling of op kosten van de Vennootschap. Een bestellingen kan niet geannuleerd worden in het geval van niet op voorraad. De Vennootschap draagt geen aansprakelijkheid als gevolg van vertragingen in de levering te wijten aan een derde, zoals een drager, of vanwege een andere overmacht. Scheepvaart en transport van de goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever(s).

Tarieven

De tarieven of de van toepassing zijnde invoerrechten zijn niet inbegrepen in de kosten van de levering aangegeven en zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever(s). douane of invoerbelastingen zijn verschuldigd zodra het pakket het land van bestemming bereikt. De opdrachtgever(s) moet betalen voor eventuele extra belasting. De Vennootschap heeft geen controle over deze kosten en kan deze niet voorspellen, douane verschillen sterk van land tot land. Voor meer informatie, zal opdrachtgever(s) contact opnemen met de bevoegde autoriteiten van zijn land.

Ontvangst van producten

Het behoort naar / van cliënt(e) een onmiddellijke naleving en de conditie van verzonden producten. Over het algemeen zijn de bevindingen reserves of uitgevoerd op de levering moet volledig en accuraat zijn. Zij moeten in het bijzonder definiëren de schade.

Terugkeer van goederen

De cliënt(e) profiteert(?) van een periode van 7 werkdagen om de onderneming te voorzien van een technische storing of een fout op de geleverde referentie. Hij / zij zorgt ervoor staat het nummer en de datum van de factuur. Het bedrijf gebruikt alleen de ongebruikte producten in hun originele verpakking en in perfecte staat voor wederverkoop. De kosten en risico’s van de terugkeer zijn de verantwoordelijkheid van opdrachtgever(s). De terugkeer van goederen heeft het recht om een credit rating, maar in geen geval een terugbetaling in contanten.

Wederverkoop van de producten

De opdrachtgever(s) stemt ermee in niet te verkopen aan andere professionele producten gekocht zonder schriftelijke toestemming van de Vennootschap.

Garantie

Items waarvoor een indicatie van de garantie opgenomen in de beschrijving zijn gegarandeerd voor de opgegeven duur. Tijdens de garantieperiode en het presenteren van de factuur, zal de gebreken kosteloos worden hersteld door de Vennootschap, tenzij men de voorkeur aan de vervanging van het defecte object. Verdere aanspraken zijn uitgesloten. Zijn uitgesloten van de garantie, de schade veroorzaakt door veroudering / slijtage, evenals die van een ander (uitzonderlijk?) gebruik en / of ongepaste behandeling. Andere items kunnen niet genieten van garantie. Geen garantie wordt gegeven voor producten die niet direct zijn gekocht van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheid

Zoals voor internationale leveringen, het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid als de producten niet voldoen aan de wet- en regelgeving van het land van levering of tijdens incompatibiliteit of op andere wijze van een product.

Wijzigingen in de voorwaarden

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen en te wijzigen op elk gewenst moment. Elke bestelling geplaatst na de publicatie door de vennootschap van de nieuwe versie van de voorwaarden van de verkoop houdt de aanvaarding ervan in.

Scheidbaarheid

De nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden resulteert niet in de annulering van de algemene voorwaarden zelf noch op annulering van andere bepalingen. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door de overeenkomstige wettelijke verplichting.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Jurisdictie

Alleen de rechtbank van de zetel van Akyado Belgium zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen.

Gedaan 30 mei 2016 in Roeselare.

Contact us at info@akyado.be for questions related to refunds and returns.

[instagram-feed]
X